2018

forsidebilets. Me er utanfor ein diner i USA, ser de tut som , me mange klassiske amerkianske bilar parkert utanfor.
Publisert 1. feb. 2019 13:09

Professor i historie ved IAKH, Douglas Rossinow, bidrar som forfatter i The Routledge History of the Twentieth-Century United States.

forsidebilete av ei bok i farge
Publisert 9. jan. 2019 16:08

Professor i klima- og miljøhistorie ved IAKH, Dominik Collet, har publisert monografien Die doppelte Katasrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772. 

bilete av noko som liknar på ei skinnveske
Publisert 24. okt. 2018 11:06

Førstelektor ved IAKH, Vibeke Viestad, har publisert boken Dress as Social Relations – An Interpretation of Bushman dress.

forsidefoto av bok i blåtonar
Publisert 4. sep. 2018 16:16

Professor i historie ved IAKH, Douglas Rossinow, bidrar som redaktør og artikkelforfatter i boka The Religious Left in Modern America – Doorkeepers of a Radical Faith.

forsidefoto på bok
Publisert 31. aug. 2018 12:00

Professor emeritus i historie ved IAKH, Finn Fuglestad, har gitt ut boken Slave Traders by Invitation: West Africas Slave Coast in the Precolonial Era.

forsidefoto av bok
Publisert 4. juli 2018 09:57

Professor emeritus, Jan Eivind Myhre, bidrar sammen med Kim Helsvik som redaktør og artikkelforfatter i antologien Making a modern university: The University of Oslo 1911–2018.

fargefoto oav ei bokforside i blått med overskrift og forfattarnamn på.
Publisert 24. mai 2018 14:20

Professor i historie ved IAKH, Knut Kjeldstadli, har gitt ut boken Arbeid og klasse – Historiske perspektiver.

fargebilete av bokas forside.
Publisert 14. mai 2018 15:56

Professor i historie ved IAKH, Ildar Garipzanov, har utgitt boken Graphic Signs of Authority in Late Antiquity and the Early Middle Ages, 300–900.

Fargefoto av bokforsida
Publisert 20. apr. 2018 17:10

Professor i historie ved IAKH, Véronique Pouillard, bidreg som redaktør og forfattar i antologien European Fashion – The creation of a global industry.

Scan av boka si forside.
Publisert 31. jan. 2018 10:00

Professor Erling Sandmo og ph.d.-stipendiat Susann Holmberg ved IAKH bidrar i ny publikasjon om kunnskapens historie.

Fargefoto av bokforside
Publisert 23. jan. 2018 16:15

Føresteamanuensis ved IAKH, Søren Handberg, er medredaktør og står bak introduksjonskapitlet i monografien Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period.

Publisert 19. jan. 2018 15:46

I førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedts bok, Rock Art and the Wild Mind, presenteres en omfattende studie av mesolittisk bergkunst på den skandinaviske halvøy.