The Religious Left in Modern America – Doorkeepers of a Radical Faith

Professor i historie ved IAKH, Douglas Rossinow, bidrar som redaktør og artikkelforfatter i boka The Religious Left in Modern America – Doorkeepers of a Radical Faith.

forsidefoto av bok i blåtonar

Forsidefoto: Palgrave Macmillan

Religiøsitet og tro har vært en drivende kraft for politisk aktivisme og deltakelse både på høyre- og venstresida i USA gjennom 1900-tallet. I denne utgivelsen vies sosiale, religiøse bevegelser i et svært vidt spenn med tanke på kjønn, etnisitet og religiøs overbevisning på venstresiden oppmerksomhet.

Foruten å ha vært medredaktør og -forfatter av introduksjonen, birar også Rossinow med artikkelen «The 1900-Year Crisis': Arthur Waskow, the Question of Israel/Palestine, and the Effort to Form a Jewish Religious Left in America, 1967-1974». Boken er gitt ut av Palgrave Macmillan som en del av serien Palgrave Studies in the History of Social Movements.


Fra forlagets beskrivelse:

This edited collection of exciting new scholarship provides comprehensive coverage of the broad sweep of twentieth century religious activism on the American left. The volume covers a diversity of perspectives, including Protestant, Catholic, and Jewish history, and important essays on African-American, Latino, and women’s spirituality. Taken together, these essays offer a comparative and long-term perspective on religious groups and social movements often studied in isolation, and fully integrate faith-based action into the history of progressive social movements and politics in the modern United States. It becomes clear that throughout the twentieth century, religious faith has served as a powerful motivator and generator for activism, not just as on the right, where observers regularly link religion and politics, but on the left. This volume will appeal to historians of modern American politics, religion, and social movements, religious studies scholars, and contemporary activists.

Publisert 4. sep. 2018 16:16 - Sist endret 24. mars 2020 17:03