Arbeid og klasse – Historiske perspektiver

Professor i historie ved IAKH, Knut Kjeldstadli, har gitt ut boken Arbeid og klasse – Historiske perspektiver.

fargefoto oav ei bokforside i blått med overskrift og forfattarnamn på.

Forsidefoto: Pax forlag

Arbeidslivets historie har i en årrekke vært blant Knut Kjeldstads primære interessefelter. I denne boken har han undersøkt vår nære sosialhistorie med arbeidslivet som omdreiningspunkt. Boken tar for seg industrikapitalismens oppkomst og glansdager samt overgangen til informasjons- og tjenestekapitalisme med Oslo som geografisk tyngdepunkt.

Boken er gitt ut på Pax forlag.


Fra forlagets beskrivelse:

Denne boka handler om arbeid og klasse. Den handler også om samhold og organisering. Disse fenomenene henger sammen: Arbeidet plasserer oss i ulike samfunnsklasser. Og arbeidet gir oss erfaringer om nytten av organisering og samhold. I dag gjennomgår arbeidslivet dramatiske forandringer. Likevel opprettholdes det grunnleggende forholdet mellom arbeid og kapital.

Historikeren Knut Kjeldstadli har undersøkt vår nære sosialhistorie i industrikapitalismens epoke, i dens oppkomst, glansdager og omdanning til informasjons- og tjenestekapitalisme. Hva er de historiske perspektivene på arbeid og klasse? Hvordan har folk praktisert fellesskap og kollektiv handling? Og når har de valgt andre metoder? Her fortelles det om kvinne- og mannsarbeid; om ulike arbeidermiljøer i Kristiania og Telemark; om skikken med oppnavn blant arbeidskamerater som «sosialt lim»; om bruken av fagforeningsfaner; og om allsangens politiske betydning for kollektivet.

I dag opplever folk stor usikkerhet for arbeidsplassene, og den tradisjonelle solidariteten endres. Vil det bli et varig skille mellom flertallsbefolkningen og nykommerne? Og mellom «standardarbeideren» og et nytt «prekariatet»?

Publisert 24. mai 2018 14:20 - Sist endret 24. mars 2020 17:03