Ascending and Descending the Acropolis – Movement in Athenian Religion

Førsteamanuensis i klassisk arkeologi ved IAKH, Søren Handberg, bidrar som redaktør og forfatter i boken Ascending and Descending the Acropolis – Movement in Athenian Religion.

forside av bok, fargebilde fra hellas

Forsidefoto: Aarhus Universitetsforlag

Utgivelsen er publisert av Aarhus Universitetsforlag og er del av serien Monographs of the Danish Institute at AthensDenne publikasjonen tar for seg hvordan bevegelse, forflyttning og ritualiserte handlinger knyttet til religion tok form og utviklet seg rundt Athen og regionen Attica fra bronsealder fram til ca. 200 f.v.t. I tillegg til redaktørgjerningen bidrar Handberg med artikkelen: «The Beginning of Sacred Travel in Ancient Athens and Its Countryside».


Fra forlagets omtale: 

This volume sheds new light on religious movement in the city of Athens and the broader region of Attica from the Late Bronze Age to the second century AD. Athens and Aticca are particularly fruitful places in the study of this phenomenon, as the region provides rich evidence across a range of textual and material sources for a variety of different types of religious movement - both inside the city of Athens itself (to, on, and around the Acropolis) and from its centre to sanctuaries in the hinterland (for example, those of Demeter and Kore at Eleusis and that of Artemis at Brauron), as well as to more distant sanctuaries, such as Delphi.

Publisert 30. jan. 2019 12:37 - Sist endret 24. mars 2020 17:03