Vikings Across Boundaries

Unn Pedersen, førsteamanuensis ved IAKH har redigert boken Vikings Across Boundaries, sammen med Hanne Lovise Aannestad og Marianne Moen fra Kulturhistorisk museum, Elise Naumann fra Kunnskapsdepartementet og Heidi Lund Berg fra Universitetet i Bergen. 

forsidebile i svart-hvitt

Vikings Across Boundaries. Viking-Age Transformations – Volume II presenteres ny kunnskap om vikingtiden i og utenfor Skandinavia. De 17 artiklene er skrevet av nye spenndende stemmer og etablerte vikingtidsforskere.  

Boken springer ut av arbeidet til forskergruppen ViS, og de to ViS-konferansene Viking Age Scandinavia: One, Three or Many og Vikings: Beyond Boundaries.   

 

Boken er tilgjengelig på nett via Universitetsbiblioteket.

 

Fra forlagets beskrivelse:

This volume explores the changes that occurred during the Viking Age, as Scandinavian societies fell in line with the larger forces that dominated the Insular world and Continental Europe, absorbing the powerful symbiosis of Christianity and monarchy, adapting to the idea of royal lineage and supremacy, and developing a buzzing urbanism coupled with large-scale trade networks. Presenting research on the grand context of the Viking Age alongside localised studies, it contributes to the furthering of collaborations between local and ‘outsider’ research on the Viking Age. Through a diversity of approaches on the Viking homelands and the wider world of the Vikings, it offers studies of a range of phenomena, including urban and rural settlements; continuity in the use of places as well as new types of places specific to the Viking Age; the social significance of change; the construction and maintenance of social identity both within the ‘homelands’ and across large territories; ethnicity; and ideas of identity and the creation and recreation of identity both at home and abroad. As such, it will appeal to historians and archaeologists with interests in Viking-Age studies, as well as scholars of Scandinavian studies.

 

Publisert 26. nov. 2020 13:56 - Sist endret 26. nov. 2020 14:16