Bøker - Side 2

Fargefoto av bokforsida
Publisert 6. mars 2017 12:00

Professor i historie ved IAkH, Jón Viðar Sigurðsson, medverkar som forfattar og redaktør i antologien Sturla Þórðarson – Skald, Chieftain and Lawman.

forsidebilete av bok
Publisert 1. feb. 2017 12:12

Ruth Hemstad, føresteamanuensis II ved IAKH, bidrar som redaktør og forfatter i boken Skandinavismen. Visjon og virkning.