Vi forsker på: Antisemittismens historie

I 1870-årene dukket ”jødespørsmålet” opp på den politiske dagsorden i en rekke europeiske land og utløste det som ble betegnet som den ”moderne antisemittismen”. Bak ”jødespørsmålet” skjulte det seg en kritikk av svært ulike fenomener: demokrati, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, modernitet, ortodoksi, men også det som ble oppfattet som gammeldags, bedragersk, urent. Jødenes borgerlige rettigheter skulle begrenses eller reverseres. Begrunnelsen for dette lå blant annet  i pseudovitenskapelige raseforestillinger, frykt for konkurranse, redsel for det fremmede og nasjonalisme. ”Jøden” ble konstruert og jødene ekskludert fra det nasjonale ”vi”.

Antisemittismen antok i praksis meget forskjellige former – alt fra publikasjoner, dannelse av partier og offentlig diskriminering, til boikottaksjoner og voldelige overgrep. Etter første verdenskrig ble antisemittismen mer radikal og endte i sin mest ekstreme form: den tyske nasjonalsosialismens forsøk på å løse ”jødespørsmålet” gjennom en systematisk tilintetgjøring av ”den jødiske rase” (Holocaust).

Forskernettverk

Nettverk for totalitarismeforskning

 

www.norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no: Norges historie, fra steinalderen til i dag.

 

Publisert 16. nov. 2010 11:10 - Sist endret 29. nov. 2017 11:58