Vi forsker på: Middelhavsarkeologi, herunder klassisk arkeologi

Middelhavsarkeologi beskjeftiger seg med arkeologi i Middelhavsregionene i forhistorisk og historisk tid: Egypt, Midt-Østen, Hellas og Roma.

Middelhavsområdets kulturutvikling omfatter det tidlige åkerbruket i Eufratområdet, den gresk-mykenske bronsealderen og den italienske jernalderen (Villanova), i tillegg til de historiske periodene i det gresk-romerske kulturområdet (ca. 1.000 f.Kr. – 500 e.Kr.), hvor fagområdet da kalles klassisk arkeologi.

For alle disse periodene gjelder at utviklingen i Middelhavsområdet er avgjørende for å forstå forutsetningene for kulturutviklingen i tilsvarende tidsperioder innenfor den europeiske og den nordiske forhistorien.

Publisert 25. jan. 2011 15:23 - Sist endret 8. des. 2017 15:14