Vi forsker på: Bronsealderen

Bronsealderen er i Norge perioden fra 1750 til ca. 500 f.Kr., men prosessen som leder frem til bronsealderen, begynte i 2350 f.Kr. Perioden deles inn i to hovedfaser, eldre (frem til 1100 f.Kr.) og yngre bronsealder (1100 – ca. 500 f.Kr.). Skillet har først og fremst grunnlag i en overgang i gravskikkene, fra ubrente til brente graver.

Bronse er en legering av kobber og tinn. Disse grunnstoffene finnes sjelden på samme sted, og bronseproduksjonen skapte et europeisk kommunikasjons- og distribusjonsnettverk. I Norge finnes det områder med betydelige kobberavsetninger, noe tinn og spor etter metallstøping, og disse områdene har antakelig eksportert kobber og importert bronse.

Bronsen førte med seg en endring i samfunnstrukturen i Norge. Ny teknologi, vareutveksling og reiser førte med seg nye hierarkiske strukturer og tenkemåter. Den hierarkiske samfunnsstrukturen gjenspeiles i de store bronsealdergravene, spesielt i Sørvest-Norge og rundt Oslofjorden. Man mener at bronsegjenstandene hadde stor verdi som symboler, statusgjenstander og våpen - men også som redskaper for bl.a skipsbygging. Stein ble fortsatt benyttet til økser, kniver og pilspisser.

Helleristningene fra bronsealderen finnes over hele landet. Gjennom avbildninger av bl.a. skip, falliske menn, samleiescener, kampscener, prosesjoner, pløyescener, dyr og våpen får vi et innblikk i bronsealderens idéverden.

Forskningsprosjekt

Archaeology of Dwelling: Samspillet mellom hus og samfunn i skandinavisk forhistorie

 

Publisert 16. nov. 2010 11:47 - Sist endret 13. feb. 2018 17:09