Vi forsker på: Middelalderen

Middelalderen er i europeisk sammenheng perioden fra Romerrikets fall på slutten av 400-tallet til omkring år 1500, med de store oppdagelsene og reformasjonen. I motsetning til flere andre av historiefagets periodebetegnelser, er Middelalderen en epoke også i andre historier enn den europeiske: Også innenfor Islams og Sørøst-Asias historie er tiden omkring 1500 et viktig tidsskille, med konsolideringen av store, utbygde riksdannelser.

Den europeiske middelalderen var derimot ikke dominert av store riker. Økonomisk var tiden preget av jordbruk og naturaløkonomi. Bare en liten del av befolkningen bodde i byer. Den prosessen som sterkest preget europeisk middelalder er kristningsprosessen, særlig i perioden fram til midten av 1000-tallet. Med kirken og den kristne læren kom det nye ideer og regler som etter hvert kontrollerte menneskenes liv fra vugge til grav. Det var kirken som sto for all utdanning i perioden og det universitetssystemet vi kjenner i dag har sine røtter i middelalderens universiteter.

Hele perioden var preget av krig og konflikter, for eksempel vikingferder, korstog og hundreårskrigen (1337-1453). Krig og plyndring var en del av hverdagen for folk flest. Trass i disse krigene og høy dødelighet kjennetegnes perioden fram til om lag 1300 av en befolkningsmessig og økonomisk vekst.

Men svartedauden på midten av 1300-tallet, som tok med seg mer enn halvparten av Europas befolkning i graven, fikk store økonomiske og sosiale konsekvenser og satte dype spor i den videre samfunnsutviklingen fram til om lag 1500.

Forskningsprosjekt

Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv

Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300–1000)

Publisert 18. nov. 2010 11:51 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19