Vi forsker på: Moderne historie

Moderne historie betegner perioden fra omkring 1800 og frem til i dag. Perioden er preget av rask industriell og materiell vekst og en rivende utvikling av infrastruktur og kommunikasjonsmidler. Spredningen av industrielle produksjonsmetoder ga grunnlag for sterk økonomisk vekst i store deler av verden. Levekår og livsformer gjennomgikk grunnleggende endringer – for eksempel har forventet levealder blitt fordoblet fra 36 år i 1820 til over 72 år i 2000. Samtidig har forskjellene mellom vesten og andre regioner økt dramatisk gjennom det meste av perioden.

Interaksjonen på tvers av landegrenser og kontinenter har skapt utfordringer som har gått utenfor rammene av det nasjonale og har medført behov for visse regler og retningslinjer for internasjonal interaksjon. En følge av dette har vært at en rekke internasjonale/overnasjonale organisasjoner har vokst frem, som for eksempel verdens handelsorganisasjon (WTO), De forente nasjoner og den internasjonale domstolen i Haag.

Sentrale elementer i den moderne historiske epoken er blant annet fremveksten av nasjonalstaten, kolonialisering og avkolonialisering, første og andre verdenskrig og krigen mot terror.

Publisert 18. nov. 2010 13:57 - Sist endret 29. nov. 2017 11:21