Vi forsker på: Samtidshistorie

Samtidshistorien tar for seg den aller nyeste historien. Vanligvis avgrenses denne til perioden da vi har muntlige kilder tilgjengelige i tillegg til de skriftlige. Innenfor samtidshistorie kan alle temaer fra vår nære fortid tas opp, men det fokuseres ofte på større endringer i samfunnsutviklingen generelt og den politiske historie spesielt.

Eksempler på sentrale samtidshistoriske forskningsområder i Norge er studiet av landet i et internasjonalt perspektiv, med særlig vekt på utvikling og endring i den politiske kulturen. Hvordan har Norge og norske politikere blitt påvirket utenfra? Hvilke endringer er resultat av interne prosesser? Hvordan har Norge ønsket å påvirke det internasjonale samfunnet?

Forskningsprosjekt

Faggruppe for samtidshistorie

Publisert 18. nov. 2010 20:58 - Sist endret 29. nov. 2017 11:08