Vi forsker på: Tidlig moderne historie

Betegnelsen ”tidlig moderne tid” brukes særlig innenfor europeisk historie, og omfatter da perioden fra ca. 1500 til ca. 1800, dvs. fra reformasjonen til den franske revolusjon og industrielle revolusjon. I Norge faller periodeskillet typisk sammen med den politiske omveltningen i 1814.

Dette er er periode hvor man finner ”moderne” trekk som utvikling av statsmakt og byråkrati, stående hærer, oversjøiske kolonier og verdenshandel, vitenskapsrevolusjon og opplysningstid. Men vi finner også trekk vi nå vil oppfatte som distinkt forskjellige fra dagens vestlige modernitetsformer, med enevoldsregimer, strenge reguleringer av stendenes svært ulike rettigheter og privilegier, religiøst motiverte lover, politikk og kriger, trolldomsprosesser og magi. Kontrasten er altså iøynefallende på noen områder, mens man på mange andre tydelig kan se at mange av den moderne tidsalders grunntrekk kan gjenfinnes også i tidlig moderne tid.

Publisert 18. nov. 2010 22:00 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19