Vi forsker på: Gjenstandskonservering

Konservering av materielle kulturminner i museene og kulturminnevernet handler om å forstå, dokumentere og håndtere kulturminnenes tidligere, pågående og fremtidige endringer.

Gjenstandskonservering studerer flyttbare, kulturhistoriske gjenstander og deres opprinnelige materialer og teknikker samt deres forandring, nedbrytning og bevaring. Slike gjenstander kan gis en eller flere kulturminneverdier. Gjenstandene kan ha blitt laget når og hvor som helst, av hvem og hva som helst og for et mangfold av bruksområder.

For å kunne bevare disse gjenstandene er det nødvendig å forstå deres kjemiske og fysiske innhold. Det er også nødvendig å forstå deres utseende, betydning, historikk, tilstand og miljø. Til dette benyttes og videreutvikles både humanistiske og naturvitenskapelige undersøkelsesmetoder.

Resultatene gir anledning til å foreslå behandling og klimakontroll. De anvendes også til å argumentere for en eller flere av de tre viktigste konserveringsinngrepene:

  • Strukturell behandling
  • Rensing
  • Visuell reintegrering

Gamle og nye behandlingsmaterialer og -metoder blir også studert, testet og utviklet videre.

Publisert 17. nov. 2010 13:49 - Sist endret 29. nov. 2017 13:40