Vi forsker på: Malerikonservering

Konservering av materielle kulturminner i museene og kulturminnevernet handler om å forstå, dokumentere og håndtere deres tidligere, pågående og fremtidige endringer.

Malerikonservering studerer flyttbare malerier og flyttbare, malte skulpturer og deres opprinnelige materialer og teknikker samt deres forandring, nedbrytning og bevaring. Slike malerier og skulpturer, som kan gis en eller flere kulturminneverdier, kan ha blitt laget fra forhistorisk tid og frem til i dag og for et mangfold av bruksområder.

For å kunne bevare disse malte gjenstandene er det nødvendig å forstå deres kjemiske og fysiske innhold samt deres utseende, betydning, historikk, tilstand og miljø. Til dette benyttes og videreutvikles både humanistiske og naturvitenskapelige undersøkelsesmetoder.

Resultatene gir anledning til å foreslå behandling og klimakontroll. De anvendes også til å argumentere for en eller flere av de tre viktigste konserveringsinngrepene:

  • Strukturell behandling,
  • Rensing
  • Visuell reintegrering (fernissering og retusjering).

Gamle og nye behandlingsmaterialer og -metoder blir også studert, testet og utviklet videre.

Forskningsprosjekt

Publisert 17. nov. 2010 15:35 - Sist endret 29. nov. 2017 13:40