Vi forsker på: Fredstanken

Fredspolitikk og da særlig i hvilken grad Norge kan sies å ha hatt en spesiell fredstradisjon har vært og blir undersøkt i flere forskningsprosjekter ved IAKH. Disse prosjektene kartlegger og analysere offisiell norsk politikk, studerer fredsarbeid innenfor statlige organer og politiske partier så vel som innenfor folkelige bevegelser.

Sentralt i dette står spørsmål knyttet til norske forestillinger om forutsetninger for fred og årsaker til krig, og endringer i slike forestillinger. Disse settes inn i en internasjonal ramme, og retter oppmerksomheten mot hvordan og i hvilken grad norske forestillinger og handlinger preges av de internasjonale omgivelsene. Prosjektene setter også fokus på norske aktørers rolle og betydning i mer omfattende internasjonale prosesser. Hovedfokus ligger på temaer fra 1900-tallet.

Publisert 17. nov. 2010 13:31 - Sist endret 29. nov. 2017 11:21