Vi forsker på: Midtøsten

Midtøsten-regionen har vært et kulturelt og politisk brennpunkt gjennom hele vår historie. I Egypt og mellom elvene Eufrat og Tigris i dagens Irak, vokste de tidligste sivilisasjonene fram. De tre store verdensreligionene, jødedom, kristendom og islam, har alle sitt opphav i Midtøsten. Arabisk språk, litteratur, kultur og vitenskap har i lange perioder dominert store deler av verden, fra den iberiske halvøy til India til Sørøst-Asia.

Mange av landene i Midtøsten har likefullt vært styrt av ytre makter, fra Romerriket til moderne tid. Da det osmanske imperiet, som hadde eksistert i 600 år, gikk i oppløsning og sto på tapernes side under første verdenskrig, tvang Storbritannia og Frankrike igjennom en politisk orden som skapte uroligheter, ustabilitet og konflikter fra Middelhavet til Golfen.

Oljen og de strategiske interessene knyttet til Midtøsten gjorde regionen attraktiv for de nye stormaktene USA og Russland. Dette gjorde også regionen stormaktspolitisk brennbar. Opprettelsen av staten Israel og de påfølgende krigene mellom Israel og de arabiske landene bidro til et vedvarende høyt konfliktnivå.

Samtidig er regionen i dag preget av autoritære regimer, sviktende sosial og økonomisk utvikling i mange land og økende skiller mellom rike og fattige. I en ung befolkning der stadig flere får utdanning, vokser opposisjonen mot de sittende regimene.

Publisert 18. nov. 2010 12:05 - Sist endret 29. nov. 2017 11:58