Vi forsker på: Nazisme og fascisme

Fascismen og nazismen er beslektede totalitære ideologier som vokste frem i Europa i etterkant av første verdenskrig.

Fascismen oppstod i Italia i 1919 med Benito Mussolini som leder. Fascismen var antikommunistisk, antidemokratisk, antiliberalistisk. Den var også sterkt kollektivistisk og voldsforherligende. Den ville skape et tett nasjonalt fellesskap i Italia, der en allmektig stat skulle kunne gripe inn overalt i menneskenes liv. Etter ”marsjen mot Roma” i 1922 og mordet på lederen for det italienske sosialistpartiet, Giacomo Matteotti, i 1924 styrte Mussolini Italia som diktator frem til 1943.

Nazismen (nasjonalsosialismen) vokste frem i Tyskland parallelt med Mussolinis fascisme. Under Adolf Hitlers ledelse tok nazistene makten i Tyskland i 1933. I likhet med fascismen var nazismen antikommunistisk, antidemokratisk, antiliberalistisk, kollektivistisk og voldsforherligende. Nazismen var i tillegg bygget på en rasebiologisk oppfatning, der menneskene ble delt inn i raser med ulike egenskaper og ulik verdi. Nazismen var også ekstremt antisemittisk. Folkemordet på jødene under annen verdenskrig var den ytterste konsekvensen av nazismens antisemittisme.

Etter annen verdenskrig ble fascismen og nazismen diskreditert, men ideologiene har fortsatt appell i nyfascistiske og nynazistiske grupper.

Forskernettverk

Nettverk for totalitarismeforskning
 

Publisert 18. nov. 2010 15:54 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19