Vi forsker på: Norgeshistorie

Norgeshistorie var et godt gammelt skolefag der Wergeland og Nansen var de store heltene og den nasjonale begeistringen til å ta og føle på. Men Norgeshistorie betyr også historien om Norges utvikling fra de eldste tider, fra isen smeltet, og fram til i dag. Det er en historie som stadig endrer seg, fordi arkeologer, historikere og andre forskere stadig kommer fram til nye resultater. Derfor kommer det også ut nye bindsterke norgeshistorier med ca 25 års mellomrom.

De viktigste særtrekk i norgeshistorien er de følgende:

Det fantes en velorganisert norsk middelalderstat, mens Europa stort sett var i føydal oppløsning.

Ved begivenhetene i 1814 gjorde nordmennene opprør mot en europeisk fredsavtale og skaffet seg Europas frieste forfatning.

Utvandringen fra Norge til USA var den nest største i Europa i forhold til folketallet.

Fra 1880 og fram i dag har Norge gjennomgått en økonomisk utvikling som har plassert landet blant de aller rikeste i verden. Mye skyldes dyktig utnyttelse av rike naturressurser som tømmer, vannkraft, olje og gass.

www.norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no: Norges historie, fra steinalderen til i dag.

Publisert 18. nov. 2010 16:17 - Sist endret 29. nov. 2017 11:08