Vi forsker på: Finanshistorie

Finanshistorie er historien om penge- og kredittvesenet og de tilhørende institusjoner som banker, andre kredittinstitusjoner og børser. Finanssystemet har ofte vært omtalt med en medisinsk metafor som ”det kapitalistiske systems blodomløp”. Nærværet – eller fraværet – av offentlige reguleringer og tilsyn er et viktig tema for finanshistorien, og derfor er sentralbanken, kreditttilsynet og den offentlige penge- og finanspolitikken av sentral betydning.

Finanshistorien er ofte dramatisk ved at de store krisene står sentralt. I Norge er det skrevet ganske mye om bankkrisen i 1920-årene og noe om krisen i 1980-årene. Videre foreligger det en lang rekke bankhistorier, inkludert en eldre, voluminøs utgave av Norges Banks historie og en bok om Kredittilsynet. En samlet fremstilling av det norske finans- og pengesystemet er ennå ikke skrevet.
 

Publisert 16. nov. 2010 23:04 - Sist endret 29. nov. 2017 11:08