Vi forsker på: Totalitarisme

Totalitarisme er en fellesbetegnelse på tanken om at det politiske systemet skal ha universell og total kontroll over alle individer og alle aktiviteter i samfunnet. Totalitære regimer undertrykker all opposisjon, om nødvendig med terroristiske virkemidler. Slike regimer krever ikke bare full lydighet – de forsøker også å mobilisere store befolkningsgrupper til støtte for seg og sin ideologi.

Selve ordet ble opprinnelig brukt for å beskrive den italienske fascismen fra 1923. Men allerede i 1930-årene var det enkelte kritikere og teoretikere som anvendte totalitarismebegrepet også om Det tredje riket og stalinismen i Sovjet. Deres allmenne poeng var at de to regimene hadde mange viktige fellestrekk og at disse trekkene utgjorde noe nytt i historien. Etter utbruddet av den kalde krigen ble totalitarismebegrepet brukt for å beskrive de kommunistiske regimene i Sovjetunionen og andre steder.

I vår tid er det økende interesse for totalitære elementer i den politiske ideologien islamisme, ikke minst utløst av angrepet 11. september 2001.

Forskernettverk

Nettverk for totalitarismeforskning


 

Publisert 19. nov. 2010 11:10 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19