Vi forsker på: Universitetshistorie

Universitetshistorie er en spesialdisiplin av historiefaget som studerer universitetenes historie og deres forbindelse til, og betydning for, samfunnet. Det er en historie som i flere land går tilbake til høymiddelalderen. I Norge har det vært skrevet universitetshistorier for Universitetet i Bergen og Tromsø. Et større verk om Universitetet i Oslo ble publisert i forbindelse med Universitetets 200-års jubileum i 2011.

Moderne universiteter forener en rekke ulikeartede sosiale funksjoner. To av de viktigste er forskning og akademisk undervisning. Slik har de formidlet mellom vitenskapens interne verdisystem og samfunnets praktiske krav. Universitetene har forvaltet normer med stor samfunnsmessig betydning og sertifisert profesjoner som har nydt betydelig allmenn tillit.

I dagens ”kunnskapssamfunn” fremstår universitetene som mer sentrale enn noen sinne. Samtidig har de ifølge en utbredt oppfatning mistet noe av sin opphøyde posisjon som eksklusive eliteinstitusjoner. Det er en ironisk situasjon som kaller på videre historiske studier.

 

Publisert 24. feb. 2011 14:44 - Sist endret 8. des. 2017 10:33