Vi forsker på: USA

Siden slutten på den kalde krigen har USA vært den helt dominerende militære og økonomiske stormakt. USAs posisjon som supermakt i konkurranse med Sovjetunionen var et resultat dels av en rivende økonomisk, teknologisk og militær utvikling under annen verdenskrig, dels av at de europeiske stormaktene undergravde sin egen posisjon ved å utkjempe to verdenskriger om globalt hegemoni. Krigene førte til Tysklands sammenbrudd og oppløsningen av de europeiske kolonirikene. Det sovjetiske overlevde i ytterligere 50 år, og bidro til at Sovjet kunne utfordre USA i hegemonikampen.

USA var en stormakt i utvikling fra slutten av 1800-tallet og etablerte seg med egne kolonier og territorier i Det karibiske hav, Stillehavet og Sørøst-Asia. Særlig i Kina søkte amerikanerne å utvide sin egen og begrense de europeiske imperienes makt og innflytelse. De søkte også å åpne kolonirikene for amerikanske økonomiske og ideelle interesser.

Etter Tysklands sammenbrudd i 1945 og de sovjetiske armeers dominerende posisjon i Europa, inviterte de gamle vesteuropeiske stormaktene USA til å bidra til å demme opp for den antatte sovjetiske trusselen mot USAs sikkerhet og den vestlige sivilisasjons mulighet til å overleve. Det var utgangspunktet for det tette transatlantiske samarbeidet i tiden etter 1945, et samarbeid som med bortfallet av den sovjetiske trussel ikke er så nært. Det har også sammenheng med at USA er en global makt, mens de gamle imperie-maktene i Europa i langt større grad har primært regionale interesser. I forhold til verden utenfor Europa har USA og de tidligere europeiske stormaktene byttet posisjon.

 

Publisert 19. nov. 2010 11:26 - Sist endret 29. nov. 2017 11:21