Vi forsker på: Internasjonal historie

Internasjonal historie beskjefter seg med forholdet mellom stater, på stats- så vel som på lavere nivåer, og med de intra-statlige prosesser som er med på å forme utenrikspolitikken. Internasjonal historie som fagdisiplin domineres av studiet av de moderne nasjonalstater, men som disiplin favner den langt videre. Interstatlige forhold i antikken, middelalderen og tidlig ny tid kan også studeres som internasjonal historie så langt kildematerialet rekker.

I moderne historie og i særlig grad i samtidshistorie dreier den internasjonale historie seg i høy grad også om statlige og ikke-statlige internasjonale organisasjoner. I tilnærmingen til studiet av internasjonale organisasjoner og nettverk har internasjonal historie vesentlige likhetstrekk med transnasjonal historie.

Publisert 17. nov. 2010 21:24 - Sist endret 29. nov. 2017 11:08