Podkast 1: Hvor er historiefaget på vei?

I artikkelen «Framtida til Historisk tidsskrift» fra 2019 diskuterer Narve Fulsås norsk historieskrivings framtid. Vi tar opp temaene artikkelen peker på: Internasjonaliseringen av faget, publiseringsspråk og formidlingen av norsk historie.

Bildet kan inneholde: kart, verden, atlas, kloden.

Foto: Ariovalda Silveria

I denne podcasten fra masterprogrammet i historie ved Universitetet i Oslo tar vi opp tråden fra Fulsås’ artikkel «Framtida til Historisk tidsskrift» og undersøker forholdet mellom norsk historieskriving og internasjonaliseringen av historiefaget.

Er det en sammenheng mellom internasjonaliseringen av faget og forskyvningen av fokuset mot samtidshistorie? Taper vi noe om vi skriver om norsk historie på engelsk? Er nasjonal og internasjonal historieskriving i opposisjon til hverandre? Hvilken rolle burde norske institusjoner ha i å formidle Norges historie og å gjøre det på norsk? Når vi ser tilbake på dagens historieskriving om noen tiår, vil man mene at vi var underlagt paradigmet ‘internasjonalisering’? Og hvordan har man forholdt seg til det internasjonale rammeverket i tidligere norsk historieskriving?

Redigering/lyddesign: Jon Carlstedt Tønnessen, produsent: Elise Barring Berggren, musikk: 'Valante' av Luvon. Lisensert gjennom Epidemic Sound,​ av Midgard Media.

Publisert 20. mai 2020 21:56 - Sist endret 20. mai 2020 21:56
About-image

Historie nå

Historie nå er historiestudentene ved UiOs blogg og podkastserie. Her får du nyskapende historieformidling fra fremtidens forskere. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt på: henvendelser@iakh.uio.no