Podkast 6 Kan mikro- og globalhistorie forenes?

I denne podcasten diskuterer fem masterstudenter i historie ved UiO om det er mulig å knytte sammen global- og mikrohistorie i historiefaget. Bakgrunnen for samtalen er artikkelen ”Playing with Scales” av Jan de Vries fra 2019.

Bildet kan inneholde: font.

Artikkelen ”Playing with Scales: The Global and the Micro, the Macro and the Nano” av professor emeritus ved UC Berkeley, Jan de Vries, er en del av en større temautgave i tidsskriftet Past & Present. Den tar for seg hvordan det er mulig å knytte sammen mikro- og globalhistorie og om det i det hele tatt er mulig. Noen historikere mener at mikro- og globalhistorie utgjør to motpoler, mens andre mener at mikrohistorie kan bidra til å redde menneskelig agens i globalhistorien.

Gjennom samtalen går gruppen gjennom sentrale argumenter i artikkelen samt at de prøver å finne for- og motargumenter for en forening av flere skalaer av observasjon i historiefaget. Gruppen problematiserer også konklusjonen til artikkelforfatteren og hvordan svaret han gir kan bidra til det som er en pågående debatt i historiefaget i dag.

Publisert 20. mai 2020 21:54 - Sist endret 20. mai 2020 21:54
About-image

Historie nå

Historie nå er historiestudentene ved UiOs blogg og podkastserie. Her får du nyskapende historieformidling fra fremtidens forskere. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt på: henvendelser@iakh.uio.no