Studiearbeid, analyseteknikker og publiserte masteroppgaver

Konserveringsstudiet har en variert studieplan med forelesninger og selvstudium, samt mye praktisk arbeid både i laboratorium og med museumsgjenstander. Til dokumentasjon og materialanalyser, har masterstudentene tilgang til ulike analyseinstrumenter og fototeknisk utstyr.

Publisert 23. mai 2011 18:25 - Sist endret 24. jan. 2013 15:24