Studentorganisasjoner

Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU)
HFSU representerer alle studenter ved HF ovenfor fakultetsledelsen og administrasjonen, og fungerer som studentenes talerør utad. Studentutvalget har to representanter i Fakultetsstyret.

Filologisk Forening (FF)
Filologisk Forening (FF) er en studentforening tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foreningen har lange tradisjoner og kan spore sine røtter tilbake til 1840.

Publisert 22. mai 2010 13:55