Instituttstyret for IAKH

1.april 2005

kk/-

 

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer

Det innkalles til instituttstyremøte fredag 8.april d.å. kl.9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:
Sak 22/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 4.mars d.å er lagt ut på nettet. Det er ikke innkomet merknader til referatet og det er dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
STATUSRAPPORT FOR 2005

Sak 23/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL SØKNADSSTØTTE FOR FELLESPROSJEKTER
Saksdokument blir ettersendt.
Vedtaksforslag: Fremmes på møtet.

Sak 26/05 EVENTUELT

Lukket møte.

Sak 24/05 INNSTILLING TIL 2 FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER I KUNSTKONSERVERING U.off.iflg.§ 6.4
Stillingsutlysningen, søkernes curriculum vitae, bedømmelseskomiteens rangering og merknader fra en søker sendes i papirversjon til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer. Innstillingsutvalgets vurdering sendes elektronisk til de samme når denne er godkjent av utvalgets medlemmer.
Vedtaksforslag: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.

Sak 25/05 INNSTILLING TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLING I HISTORIE FØR 1800 MED SÆRLIG PLIKT TIL Å UNDERVISE I ELDRE GLOBALHISTORIE U.off.iflg.§ 6.4
Stillingsutlysningen, søkernes curriculum vitae og bedømmelseskomiteens rangering sendes i papirversjon til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer. Innstillingsutvalgets vurdering sendes elektronisk til de samme når denne er godkjent av utvalgets medlemmer.
Vedtaksforslag: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.

Instituttleder