Instituttstyret for IAKH

 

Styremøter 2006 ved IAKH

Protokoll fra styremøte 5 - 10.11.06
Innkalling til styremøte 5 - 10.11.06
Protokoll fra styremøte 4 - 13.10.06
Innkalling til styremøte 4 - 13.10.06
Referat fra styremøte 3 - 12.05.06
Innkalling til styremøte 3 - 12.05.06
Referat fra styremøte 2 - 31.03.06
Innkalling til styremøte 2 - 31.03.06
Referat fra styremøte 1 - 20.01.06
Innkalling til styremøte 1 - 20.01.06