Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte
fredag 23. mars 2007 kl. 9:15.

Sted:  Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til orientering:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 26.1.2007 ligger på: /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote1.2007.html
B. Øvrige orienteringssaker.

Til behandling i åpent møte:

Sak 06/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 23.3.2007: ………………………….. og ………………..

Sak 07/07
Retningslinjer for bruk av e-post ved IAKH
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 15.3.2007 fra administrativ leder
- Forslag til retningslinjer av 16.3.2007 fra informasjonskonsulenten
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 08/07
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i historisk arkeologi
Saksdokumenter:
- Saksframlegg av 8.3.2007 fra administrativ leder
- Forslag til utlysningstekst
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 09/07
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i antikkens historie
Saksdokumenter:
- Saksframlegg av 8.3.2007 fra administrativ leder (se under sak 08/07)
- Forslag til utlysningstekst
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 10/07
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i norsk middelalderhistorie
Saksdokumenter:
- Saksframlegg av 8.3.2007 fra administrativ leder (se under sak 08/07)
- Forslag til utlysningstekst
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……


Eventuelt

Oslo, 16. mars 2007

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                               Kristin Kjellberg
                                                               Administrativ leder