Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte

fredag 17. oktober 2008 kl. 9:15.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 19.9.2008

 

B. Ansettelsesprosessen for den utlyste førsteamanuensisstillingen i antikkens historie ved IAKH

 

C. Budsjettsituasjonen 2009

 

D. Øvrige orienteringssaker

 

 

 

Til behandling i åpent møte:

 

 

Sak 19/08

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17.10.2008: ………………………….. og ………………..

 

 

Sak 20/08

Styrings- og administrasjonsreglement for IAKH

 

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat av 10.10.2008

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

 

 

Eventuelt

 

 

Oslo, 10.10.2008

 

Jorunn Bjørgum

Instituttleder

 

 

                                                                           Kristin Kjellberg

                                                                           Administrativ leder