Instituttstyret for IAKH

 

Innkalling til møte

onsdag 10. juni 2009 kl. 9:30.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

 

Til dagsorden:

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 22.4.2009

 

B. Regnskaprapport pr. 30.4.2009

Saksdokumenter:

- Notat av 30.4.2009 fra instituttleder til HF

- Rapport pr. 30.4.2009

- Rapport pr. 30.4.2009

 

C. Øvrige orienteringssaker

 

 

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 12/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10.6.2009: ………………………….. og ………………..

 

 

Sak 13/09

Førsteamanuensisstilling i antikkens historie, vurdering av videre fremdrift i saken

 

Saksdokumenter:

- Notat av 3.6.2009 fra undervisningsleder

 

Se for øvrig protokoll fra møte 23.3.2007, sak 9/07:

 

Se også protokoll fra møte 25.4.2008, sak 12/08:

Se også protokoll fra møte 17.10.2008, under orienteringssaker:

 

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

 

Sak 14/09

Sanering og styring av arbeidspliktregnskapet ved IAKH

 

Saksdokumenter:

- Notat av 5.6.2009 fra undervisningsleder

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

Oslo, 3. juni 2009

 

 

Lotte Hedeager

Instituttleder

 

                                                                           Kristin Kjellberg

                                                                           Administrativ leder