Instituttstyret for IAKH


 

 

 

Innkalling til møte

onsdag 11. mars 2009 kl. 9:30 (BEMERK TIDSPUNKTET!)

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

 

Til dagsorden:

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 11. februar 2009

 

B. Budsjettsituasjonen.

 

C. Arbeidsgruppen som gjennomgår IAKHs økonomi

 

D. Avskjedigelse ved IAKH

 

E. Stillingsplan

 

F. Øvrige orienteringssaker

 

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 06/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11. mars 2009: ………………………….. og ………………..

 

 

Sak 07/09

Årlig instituttrapport om studiekvalitet for 2008 for IAKH

 

Saksdokumenter:

-         Rapport av 3.3.2009 med vedlegg

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

 

Sak 08/09

Tilsidesettelse av sakkyndig vurdering. Førsteamanuensisstilling i norsk middelalderhistorie. Forslag om å trekke stillingen

 

Saksdokumenter:

-         Fremleggsnotat av 3.3.2009 med vedlegg.

 

Vedtaksforslag:

Se fremleggsnotat.

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

Oslo, 4. mars 2009

 

 

Lotte Hedeager

Instituttleder

 

                                                                           Kristin Kjellberg

                                                                           Administrativ leder