Instituttstyret for IAKH

  

Innkalling til møte onsdag 11. november 2009 kl. 9:30.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til dagsorden:

--------------------------------------------------------------------
Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 14.10.2009
 

B. Budsjett 2010.

C. Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

--------------------------------------------------------------------
Sak 20/09
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11.11.2009: ………………………….. og ………………..


Til diskusjon:

--------------------------------------------------------------------
Sak 21/09
Forslag til faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013

Saksdokumenter:
- Utkast av 3.11.2009 fra instituttleder

Eventuelt


Oslo, 4. november 2009


Lotte Hedeager
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder