Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte onsdag 14. april 2010 kl. 14:00. 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til dagsorden:


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 17.2.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2010/prot-17.02.2010.html

B. Avskjedssak og anke.

C. Utlysning av 5 faste vitenskapelige stillinger.

D. Norgeshistorien.no

E. Øvrige orienteringssaker.

 

Til behandling:


Sak 14/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 14.4.2010: ………………………….. og ………………..


Sak 15/10
Rapport om arbeidspliktregnskapet for FVA ved IAKH pr. 1.1.2010
Saksdokumenter:
- Notat fra undervisningsleder

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte rapport.

 

Eventuelt

 

Oslo, 7. april 2010

 

Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder