Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 17. november 2010 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til dagsorden:


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 27. oktober 2010
Se protokoll fra møtet her.

O-Sak B: Flytting til NT

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 24/10: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17. november 2010: ………………………… og ……………….....


Diskusjonssak:

Sak 01/10: Budsjett 2011.
Saksdokumenter:
- Notat av 10.11.2010 fra økonomileder til instituttstyret
- Budsjettutkast 2011 for IAKH


Eventuelt

Oslo, 11. november 2010

Lotte Hedeager
Instituttleder
 

Kristin Kjellberg
Administrativ leder
 

Publisert 12. nov. 2010 13:23 - Sist endret 12. nov. 2010 13:54