Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte onsdag 27. oktober 2010 kl. 14:15 (NB! Vennligst bemerk ny møtetid!).

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 8. september 2010.
Se protokoll fra møtet 8.09.2010.

B. HFs strategiske plan (SP)
Saksdokumenter:
- Notat av 22.09.2010 fra HF til instituttene
- Utkast til SP for HF av 16.09.2010

D. Øvrige orienteringssaker.

 

Til behandling:

Sak 19/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 27. oktober 2010: ………………………….. og ………………..


Sak 20/10
Faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013, forslag til revideringer.
Faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013 ble vedtatt av styret i møte 9.12.2009. Se protokoll fra møtet i styret 9.12.2009. Det er behov for å revidere planen.

Saksdokumenter:
- Faglige prioriteringer og stillingsplan, vedtatt av styret 9.12.2009
- Revidert versjon pr. 11.10.2010, forslag til endringer/tilføyelser er undersstreket
- Langtidsbudsjett (revidert)

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……


Sak 21/10
Undervisningsbehov i historie.
Se protokoll fra møte 8.09.2010, sak 17/10

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 4.10.2010

Vedtaksforslag:
Styret ber tilsettingsutvalget ved fakultetet om snarest å få lyse ut faste universitets-lektorater i historie: en stilling i tiden før ca. 1800 og en i tiden etter ca. 1800, for å dekke bachelor-, særlig begynnerundervisning.


Sak 22/10
Lektorstilling i historie før ca. 1800, forslag til utlysningstekst.

Saksdokumenter:
- Forlag til utlysningstekst

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

Sak 23/10
Lektorstilling i historie etter ca. 1800, forslag til utlysningstekst.

Saksdokumenter:
- Forlag til utlysningstekst

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

Eventuelt

 

Oslo, 20. oktober 2010


Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder

 

Publisert 21. okt. 2010 10:17 - Sist endret 25. okt. 2010 11:07