Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 16. mai 2012 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus
Endret 9.5.2012, en sak (diskusjonssak) føyet til

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 14. mars 2012
Se protokoll fra møtet 14. mars 2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssak:
D-Sak A: Høring - omorganisering av fakultetets forskerutdanning. Forslag til endring av ph.d.-programmets organsiering fom. 2013
Saksdokumenter:
Høringsnotat av 8. mai 2012 fra HF


Til behandling:

Sak 10/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  16. februar 2012: ……………………………… og ………………... .

Sak 11/12: Utlysning av fast førsteamanuensisstilling i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 8. mai 2012
Forslag til utlysningstekst av 8. mai 2012
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.
 

Eventuelt

Oslo, 9. mai 2012

Lotte Hedeager 
Instituttleder

 

Kristin Kjellberg
Administrativ leder

Publisert 10. mai 2012 12:27 - Sist endret 29. aug. 2012 15:02