Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 5. september 2012 kl. 14:15.

NB! Bemerk at møtet finner sted i håndbiblioteket,  rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. mai 2012
Se protokoll fra møtet 16. mai 2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 12/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  5. september 2012: ……………………………… og ………………... .

Sak 13/12: Ansettelse av instituttleder ved IAKH for perioden 2013-2016: nedsettelse av intervjukomité
Se for øvrig protokoll fra møtet i styret 14. mars 2012, diskusjonssak (D-Sak A: Valg eller tilsetting av instituttleder).
Saksdokumenter:
Notat av 21. mai 2012 fra personalrådgiver ved HF, Greta Holm
Utlysningstekst, august 2012
Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.


Eventuelt

Oslo, 29. august 2012

Tor Egil Førland 
Fungerende instituttleder       
                                                       Kristin Kjellberg
                                                     Administrativ leder

Publisert 29. aug. 2012 14:57 - Sist endret 29. aug. 2012 15:18