Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 21.11.12

Møtet finner sted i  kl. 14:15. håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.
 

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 24. oktober 2012
Se protokoll fra møtet 24. oktober  2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssak:

D-Sak: Budsjett 2013
Saksdokumenter:
• Oversikt over innspill deles ut i møtet.
 

Til behandling:

Sak 18/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  21. november 2012: ……………………………… og ………………... .

 

Sak 19/12: Forslag til oppnevning av ekstern styrerepresentant og vara for perioden 2013-2016
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 15.11.2012 vedlagt.

Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.


Eventuelt


Oslo, 13. november 2012


Lotte Hedeager 
Instituttleder       

                          Katrine Randin
                         Administrativ leder

Publisert 22. feb. 2012 13:09 - Sist endret 22. nov. 2012 14:08