Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 12.12.12

Møtet finner sted kl. 14:15 i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 21. november 2012
Se protokoll fra møtet 21. november  2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 20/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  21. november 2012: ……………………………… og ………………... .

Sak 21/12: Budsjett 2013
Saksdokumenter:
• Rammenotat av 5.12.2012 med vedlegg. Langtidsbudsjett | Tiltaksmal regnskap | Rammenotat
Forslag til vedtak:
Legges frem i møtet.


Eventuelt


Oslo, 5. desember 2012


Tor Egil Førland 
Fungerende instituttleder       

                                           Katrine Randin
                                         Administrativ leder

Publisert 6. des. 2012 13:34 - Sist endret 6. des. 2012 13:38