Innkalling til møte i instituttstyret ved IAKH 11.9.2013

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 543 i  Niels Treschows hus onsdag 11. september 2013 kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. juni 2013
Se protokoll fra møtet 13. juni 2013 her.

O-Sak B: Faglige prioriteringer ved HF – høring om foreløpige resultater
Saksdokument:
- Notat av 23.8.2013 fra HF til instituttene
Høringssvar fra IAKH til HF av 05.09.2013.

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Arbeidet med ny stillingsplan
Saksdokumenter:
Regneark og notat av 3.9.13 (undervisningsbehov, studentinteresse og forskningsstyrke, kommentarer til tabellene), fra instituttleder til instituttstyret (fordeles kun til styrets medlemmer)
Notat av 3.9.2013 (prinsipper for stillingsplanarbeidet), fra instituttleder til instituttstyret

 

Til behandling:

Sak 08/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  11. september 2013: ……………………………… og ………………... .


Sak 09/13: Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
Notat av 3.9.2013 (oppfylling av  stillingsplanen 2009-13), fra instituttleder til instituttstyret.

Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.

 

Eventuelt

 

Oslo, 3. september 2013

 

Tor Egil Førland
Instituttleder
 

Katrine Randin
Administrativ leder

Publisert 4. sep. 2013 12:46 - Sist endret 11. sep. 2013 10:53