Innkalling til møte i instituttstyret ved IAKH 16.10.2013

Møtet finner sted på Leangkollen i Asker onsdag 16.10.2013 kl 14.15

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. september 2013
Se protokoll fra møtet 11. september 2013 her.

O-Sak B: Regnskapsrapport for første tertial 2013
- Ledelsesvurdering 2. tertial, datert 9.10.2013
- Artsbasert regnskapsrapport pr. 30.4.2013

O-Sak C: Budsjett 2014:
- Rammenotat av 14.10.2013

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Oppdragsforskning
Saksdokumenter:
Notat av 9.10.2013 fra instituttleder til instituttstyret

 

Til behandling:

Sak 10/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  16.oktober 2013: ……………………………… og ………………... .


Sak 11/13: Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon

Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Sak 12/13: Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden

Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Sak 13/13: Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie

Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Sak 14/13: Utlysning av professorat II (20 % stilling) i klima/miljøhistorie

Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Sak 15/13: Utlysning av stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) i norsk politisk samtidshistorie

Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslag til utlysningstekst

Eventuelt


Oslo, 9. oktober 2013


Tor Egil Førland           

Instituttleder                                                        Katrine Randin

                                                                         Administrativ leder

Publisert 10. okt. 2013 14:15 - Sist endret 18. okt. 2013 14:25