Referat fra instituttstyrets seminar 11.02.2013

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Mandag 11. februar 2013 kl. 10:00 - 17:40.
Sted: Kollegierommet, 10. etasje, Lucy Smiths hus.

Til stede:
Tor Egil Førland, Christopher Prescott,  John McNicol, Hilde Sandvik (fra kl. 12:00), Douwtje van der Meulen, Odd Arvid Storsveen, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Ragnar Holst Larsen, Siri Aamodt, Hallvard Indgjerd, Julia Kotthaus, Nina Kristiansen, Per Ditlef Fredriksen, Noëlle Streeton, Jan Eivind Myhre, Katrine Randin (frem til kl. 12:00), Harald Schmedling (referent), Olaf Sunde Christensen, Øyvind Eliassen (frem til kl. 12:00), Niels Christian Hervig (under ”Økonomi: Fakultetets fordelingsmodell”.

Innledning og presentasjonsrunde
Instituttleder Tor Egil Førland ønsket velkommen.
Kort presentasjonsrunde rundt bordet.

Arkeologi: status og ambisjoner
Ved undervisningskoordinator Per Ditlef Fredriksen
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Konservering: status og ambisjoner
Ved undervisningskoordinator Noëlle Streeton
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Historie: status og ambisjoner
Ved undervisningskoordinator Jan Eivind Myhre
Notat i wordformat finner du her.

Formidling: Norgeshistorie på nett
Ved prosjektleder Norgeshistorie på nett Øyvind Eliassen
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Forskning: status og ambisjoner
Ved forskningsleder Christopher Prescott
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Undervisning: status og ambisjoner
Ved undervisningsleder John McNicol
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Fakultetets faglige prioriteringer 2014–17
Ved instituttleder Tor Egil Førland
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Økonomi: Fakultetets fordelingmodell og instituttets fremtidsutsikter
Ved seksjonssjef Niels Christian Hervig
Notatet ”opplæring i økonomi av nye styremedlemmer” finner du her.
Powerpointpresentasjonen finner du her.

Instituttets stillingsplan 2014–17
Ved instituttleder Tor Egil Førland
Instituttleder trakk frem de viktigste punktene i IAKHs gjeldende stillingsplan. Planen finner du her.

Styrets arbeid
Ved instituttleder Tor Egil Førland
Instituttleder presenterte rutinene omkring utlysninger og tilsettinger i faglige/vitenskapelige stillinger. Innstillingsutvalgets (ITU) rolle ble drøftet. IAKH skiller seg fra alle andre institutter ved at vi er de eneste som har et eget ITU. Instituttstyret (IS) kan vedta å legge det ned. Fordelen med å beholde det er at det er lettere å kalle det inn på kortere varsel. Alternativt kan faste stillinger tas i IS, mens midlertdige stillinger tas i ITU.

Publisert 26. feb. 2013 22:08 - Sist endret 26. feb. 2013 22:08