Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 9. april 2014

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15.

Møteinnkalling revidert 4. april 2014.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. mars 2014

Se protokoll fra møtet 12. mars 2014 her.

O-Sak B: Studiekvalitetsrapporten

Se Protokoll fra instituttstyremøtet 12. mars 2014, sak 3/14.

Saksdokumenter:
Revidert rapport av 2.4.2014

O-Sak C: Valgreglement
- svar på spørsmålet fra studentrepresentanten fra møte 12.3.2014

Saksdokumenter:
Notat av 26.3.2014 fra instituttleder til styret

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Elektronisk utsending av saksdokumenter til styret

Saksdokumenter:
Notat av 26.3.2014 fra instituttleder til styret

Til behandling i åpent møte:

Sak 6/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. april 2014: ……………………………… og ………………... .

Sak 7/14: Regnskap 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.4.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Kommentarer til tilaksregnskapet

Følgende dokumenter ble sendt styret til møtet 12. mars, og er lenket opp i protokollen fra møtet:
- Regnskapsrapport
- Utdrag fra tiltaksrapport
- Prosjektrapport

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2013.

Sak 8/14: Kunngjøring av to doktorgradsstipender i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.4.2014
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Eventuelt

Oslo, 4. april 2014

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                            

                                                                                          Katrine Randin
                                                                                          administrativ leder

Publisert 4. apr. 2014 15:42 - Sist endret 4. apr. 2014 16:09