Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 10. september 2014 kl. 14:15.

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. juni 2014

Se protokoll fra møtet 11. juni 2014 her.

O-Sak B: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i jernalder arkeologi

Saksdokumenter:

O-Sak C: Kunngjøring av praksis II’ere

Saksdokumenter:

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Behandling av utlysningstekster

Saksdokumenter:

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 16/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10. september 2014: ……………………………… og ………………... .

 

Sak 17/14: Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner kunngjøring av to førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie, hvorav en forbeholdt internasjonal historie.

 

Sak 18/14: Kunngjøring av 50 % vikariat i universitetslektorstilling i eldre historie

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslag til kunngjøring av 50 % vikariat som universitetslektor i eldre historie.

 

Sak 19/14: Fremtidig lokalisering av arkeologi og konservering

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslag til fremtidig lokalisering av arkeologi og konservering.
 

Sak 20/14: Oppfølging av HFs faglige prioriteringer – organisering i faggrupper

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å arbeide videre med å organisere instituttet i faggrupper langs de linjene som strekes opp i hans notat av 28.08.14 og tilbakemeldinger fra fagmiljøene.

 

Eventuelt


Oslo, 3. september 2014

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                   

 

                                                                                                Katrine Randin
                                                                                                administrativ leder

Publisert 3. sep. 2014 17:14 - Sist endret 11. sep. 2014 09:25