Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 29. april kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 4. februar 2015

Se protokoll fra møtet 4. februar 2015 her.


O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie: sorteringskomiteen har levert sin vurdering. 14 søkere inviteres til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av professor Pertti Ahonen, Universitetet i Jyväskylä, professor Sylvia Hahn, Universität Salzburg og førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen har levert sin vurdering. 5 søkere inviteres til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av professor Lotte Hedeager, førsteamanuensis Andres Dobat og professor Anders Andrén.
  • Førsteamanuensis II i middelalderhistorie: 3 personer har søkt innen fristens utløp 1. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor Franz-Josef Arlinghaus, Universität Bielefeld, professor Lena Rohrbach, Humbolt-Universität zu Berlin og professor Jon Vidar Sigurdsson, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: 2 personer har søkt innen fristens utløp 15. februar 2015. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
  • Førsteamanuensis i konservering: 21 personer har søkt innen fristens utløp 1. mars 2015. Det er nedsatt en sorteringskomité bestående av professor Christopher Prescott, professor Tine Frøysaker og universitetslektor Doutwtje van der Maulen.
  • Postdoktor i nordisk neolitikum og tidlig jernalder: 10 personer har søkt stillingen. Innstillingskomiteen består av professor Christopher Prescott, førsteamanuensis Sheila Coulson og førsteamanuensis Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (KHM).
  • Postdoktor i isotopanalyse: 4 personer har søkt stillingen. Arbeid pågår med å sette ned innstillingskomite.


O-Sak C: Vernerunder og HMS-rapporter

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.4.2015


O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 07/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. mars 2015: ……………………………… og ………………... .


Sak 8/15: Årsrapport 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 14.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Årsrapport 2014 – Institutt for arkeologi, konservering og historie

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2014 med regnskap per 31.12.2014.


Sak 9/15: Studiekvalitetsrapport 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Studiekvalitetsrapport 2014

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapporten for 2014.


Sak 10/15: Kunngjøring av postdoktorstilling

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
(revidert) Søknad til Forskningsrådet av 12.3.2015 (gjelder også sak 11/15 nedenfor)
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor.
 

Sak 11/15: Kunngjøring av forskerstilling

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker.
 

Eventuelt

 

Oslo, 22. april 2015

 

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                        

                                                             Katrine Randin
                                                             administrativ leder

 

Publisert 22. apr. 2015 13:41 - Sist endret 4. mai 2015 10:33