Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 27. mai kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 29. april 2015

Se protokoll fra møtet 29. april 2015 her.
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie: Sorteringskomiteen inviterte 14 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen, som bestod av professor Pertti Ahonen, Universitetet i Jyväskylä, professor Sylvia Hahn, Universität Salzburg og førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo, leverte 16. mai sin vurdering.
  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen inviterte 5 søkere til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av førsteamanuensis Andres Dobat, Aarhus Universitet, professor Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis II i middelalderhistorie: 3 personer har søkt innen fristens utløp 1. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor Franz-Josef Arlinghaus, Universität Bielefeld, professor Lena Rohrbach, Humbolt-Universität zu Berlin og professor Jón Viðar Sigurðsson, IAKH.
  • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: 2 personer har søkt innen fristens utløp 15. februar 2015. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
  • Førsteamanuensis i konservering: Sorteringskomiteen har invitert 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
  • Postdoktor i nordisk neolitikum og tidlig jernalder: 10 personer har søkt stillingen. Innstillingskomiteen består av førsteamanuensis Ann Zanette Tsigaridas Glørstad, KHM, førsteamanuensis Sheila Coulson, og professor Christopher Prescott, begge IAKH.
  • Postdoktor i isotopanalyse: 4 personer har søkt stillingen. Innstillingskomiteen består av førsteamanuensis Per Persson, KHM, og førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt og professor Christopher Prescott, begge IAKH.
     

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 12/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 27. mai 2015: ……………………………… og ………………... .


Sak 13/15: Regnskap 2015 – første tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2015
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2015
Prosjektrapport 30.4.2015

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte regnskap for første tertial 2015.
 

Sak 14/15: IAKHs egenandel til Unpacking «The Nordic Model»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat (ettersendes)
 

Sak 15/15: Kunngjøring av to ph.d.-stillinger i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av to ph.d.-stillinger i arkeologi.


Sak 16/15: Kunngjøring av to ph.d.-stillinger tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst (ettersendes)

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av to ph.d.-stillinger innenfor kunnskapssystemer i nordisk middelalder.

 

Eventuelt

 

Oslo, 20. mai 2015

 

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                               

                                                                          Katrine Randin
                                                                          administrativ leder

Publisert 21. mai 2015 11:38 - Sist endret 21. mai 2015 12:10