Innkalling til møte i instituttstyretr onsdag 24. juni kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 27. mai 2015

Se protokoll fra møtet 27. mai 2015 her.
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen inviterte 5 søkere til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av førsteamanuensis Andres Dobat, Aarhus Universitet, professor Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo.
Førsteamanuensis II i middelalderhistorie: 3 personer har søkt innen fristens utløp 1. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor Franz-Josef Arlinghaus, Universität Bielefeld, professor Lena Rohrbach, Humbolt-Universität zu Berlin og professor Jón Viðar Sigurðsson, IAKH.
Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: 2 personer har søkt innen fristens utløp 15. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor emeritus Else Kolstrup, Uppsala universitet, professor Bent van Odgaard, Aarhus universitet, og førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, IAKH.
Førsteamanuensis i konservering: Sorteringskomiteen har invitert 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av forsker Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, avdelingsleder Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger, og professor Tine Frøysaker, IAKH.
 

O-Sak C: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 11.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017
 

O-Sak D: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i historiefagets teori og metode

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 11.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017
 

O-Sak E: Status for årsplantiltak per 1. juni 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 11.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Årsplan 2015
 

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 17/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 24. juni 2015: ……………………………… og ………………... .

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 18/15: Innstilling til førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 17.06.2015
Informasjon fra trukket kandidat
Sakkyndig vurdering
Merknader til sakkyndig vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
Merknader til sorteringskomiteen
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.
 

Sak 19/15: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi (nordisk arkeologi fra neolitikum til tidlig steinalder)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 16.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 15.6.2015
CV og publikasjonsliste for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Sak 20/15: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi (isotopanalyse)

Saksdokumenter (ettersendes):
Fremleggsnotat av 19.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 19.6.2015
CV og publikasjonsliste for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

 

Oslo, 17. juni 2015

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                

                                                                                     Katrine Randin
                                                                                     administrativ leder

Publisert 18. juni 2015 13:27 - Sist endret 18. juni 2015 15:14